No 2013.gada 19.decembra līdz 2018.gada 21.jūnijam Mārtiņš Kazāks strādāja Fiskālās disciplīnas padomē. Šeit pieejama informācija par mandāta noslēgumu.

No 2013.gada 19.decembra līdz 2015.gada 23.aprīlim Inesis Feiferis strādāja Fiskālās disciplīnas padomē. Šeit pieejama informācija par mandāta noslēgumu.

No 2014. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Jānis Platais  strādāja Fiskālās disciplīnas padomē un bija tās priekšsēdētājs. 

No 2014. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Ingars Eriņš strādāja Fiskālās disciplīnas padomē un visā pilnvaru periodā darbojās kā Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

No 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim Mortens Hansens strādāja Fiskālās disciplīnas padomē un periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz pilnvaru termiņa beigām darbojās kā Padomes priekšsēdētājas vietnieks.

No 2015. gada 3. septembra līdz 2021. gada 3. septembrim Anžs Ūbelis strādāja Fiskālās disciplīnas padomē.