Fiskālās disciplīnas padomes tiesību akti

Vienošanās par sadarbību ar Finanšu ministriju, parakstīta 08.02.2016., ar papildinājumu, kas izdarīts 29.07.2016. un ar papildinājumu, kas izdarīts 19.06.2018.

Padomes pašnovērtējums atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas noteiktajiem pamatprincipiem neatkarīgajām fiskālajām institūcijām. 09.02.2016.

Fiskālās disciplīnas likuma neatbilstības ziņojumu kārtība. 09.02.2016.

Padomes nolikums. 01.12.2015.
Padomes ētikas kodekss. 18.09.2015. Padomes Ētikas komisijas nolikums un komisijas sastāvs. Komisijas sastāva grozījums. 22.11.2017. un grozījums 09.05.2019. 
Padomes darbības stratēģija 2019.-2021.gadam. 20.09.2018.
Padomes komunikācijas stratēģija 2021.-2026.gadam. 11.01.2021.
Padomes atlīdzības noteikumi. 05.01.2017. Atlīdzības principu kopsavilkums.

Padomes aktuālā tāme ir pieejama Valsts kases mājaslapā šeit.
Padomes 2018.gada tāme. 31.01.2019.
Padomes 2017.gada tāme. 29.01.2018.
Padomes 2016.gada tāme. 16.01.2017.