2018. gada janvāris - 2020. gada decembris, milj. eiro

Avots: VID

Pieejams: 

xls fails (dati sākot ar 2014. gada janvāri) ​

​un pdf faili: ikmēneša un kumulatīvais

Plānoto un faktisko ieņēmumu starpība