Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus

  FISKĀLĀS DISCIPLĪNAS PADOME 
  atklātā konkursa kārtībā aicina darbā 

   

  FISKĀLO RISKU EKSPERTU 
  (uz nenoteiktu laiku) 

   

  Fiskālās disciplīnas padome 

  Fiskālās disciplīnas padome (Padome) ir neatkarīga, koleģiāla institūcija, kuras galvenais uzdevums ir uzraudzīt, kā valsts ievēro fiskālo disciplīnu un, ja tiek konstatētas atkāpes, par to informēt sabiedrību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. Padome meklē fiskālo risku ekspertu Padomes sekretariātam, lai veiktu valdības fiskālās politikas analīzi un uzraudzību ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma sagatavošanas, pieņemšanas un izpildes gaitā. 

   

  Obligātās amata prasības 

  1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas jomā; 
  2. Analītiskā darba prasmes; 
  3. Labas angļu valodas zināšanas;  
  4. Vēlme mācīties un strādāt ar fiskālās un ekonomiskās jomas jautājumiem;  
  5. Spēja skaidri un kodolīgi aprakstīt pētījuma rezultātus, pārbaudīt faktus, apkopot analītiskā darba rezultātus; 
  6. Spējas gatavot ziņojumus un citus dokumentus, kā arī prezentēt tos latviešu un angļu valodā, pārbaudīt faktus un pamatot secinājumus; 
  7. Datora lietotāja līmeņa prasmes atbilstoši pienākumiem; 

   

  Priekšrocības būs pretendentiem ar: 

  1. Pieredzi ekonomikas un finanšu analīzē; 
  2. Pieredzi darbā valsts pārvaldē; 
  3. Matemātiskās statistikas un ekonometrijas prasmēm; 
  4. Pieredzi darbā ar MS Excel. 

   

  Darba pienākumi 

  1. Pārbaudīt fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem; 
  2. Analizēt ekonomiskos un valsts budžeta plāna un budžeta izpildes rādītājus dažādos griezumos, lai izvērtētu to atbilstību valsts budžeta likuma (VBL) un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma (VTBIL) rādītājiem; 
  3. Sastādīt un novērtēt finanšu prognozes un pārskatus; 
  4. Apkopot un aktualizēt informāciju datubāzēs; 
  5. Sagatavot izskatīšanai priekšlikumus, ja tiek konstatēti pārkāpumi VBL un VTBIL sagatavošanas un izpildes stadijā; 
  6. Izvērtēt budžeta ieņēmumus un izdevumus skarošos priekšlikumus un to ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci; 
  7. Sagatavot regulārus ziņojumus, pamatojoties uz datu analīzi, un pārskatus par valsts budžeta izpildi; 
  8. Izvērtēt vispārējās valdības sektoru budžetus to sastādīšanas un izpildes procesā; 
  9. Protokolēt Fiskālās disciplīnas padomes fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas sēdes; sagatavot informāciju medijiem un veikt informācijas papildināšanu Fiskālās disciplīnas padomes sociālos tīklos un mājaslapā; 
  10. Sagatavot Fiskālās disciplīnas padomes ziņojumus un pārskatus citām valsts iestādēm un Eiropas Savienības institūcijām; 
  11. Iestādes mājas lapas administrēšana. 

   

  Mēs piedāvājam:  

  • vērtīgu pieredzi fiskālas disciplīnas uzraudzības iestādē Latvijā; 
  • iespēju strādāt kopā ar kompetentiem, augsta līmeņa ekonomikas un finanšu lietpratējiem; 
  • iespēju iegūt zināšanas un pieredzi jomā, kas ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībā un kas strauji attīstās; 
  • iespēju iegūt starptautiskās sadarbības pieredzi; 
  • veselības apdrošināšanu; 
  • bruto alga no 1253 euro (trīs mēnešu pārbaudes laikā) līdz 1647 euro (saņemot amata kategorijas paaugstinājumu pēc darba novērtējuma, noslēdzoties pārbaudes periodam); 

   

  Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 3.augustam Fiskālās disciplīnas padomei elektroniski, nosūtot uz e-pastu: info@fdp.gov.lv. Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks aicināti uz intervijām.