Atbilstoši noteiktajam Likumā par valsts budžetu 2021. gadam, kā arī atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam rādītāju tvērumam, Fiskālās disciplīnas padome apstiprina Finanšu ministrijas izstrādātās makroekonomiskās prognozes. Reizi ceturksnī tiek sagatavots ceturkšņa pārskats par faktisko rādītāju atbilstību prognozēm.

2021. gada 3. ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2021. gada 2. ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2021. gada 1. ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2020. gada 4. ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2020. gada 3. ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2020. gada 2. ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2020. gada 1. ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2019. gada 4. ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2019.gada 3.ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2019.gada 2.ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2019.gada 1.ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2018.gada 1-.4.ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.
2017.gada 1-4.ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.