Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā Fiskālās disciplīnas padome uzrauga gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildi, t.sk. reizi ceturksnī sagatavo pārskatu par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (LNG).

Pārskats par 2023. gada 3. ceturksni pieejams šeit.

LNG datu fails pieejams šeit.

2023. gada 3. ceturksnī FM kopumā apstiprināja 44 pieprasījumus par summu 31 546 047 eiro

fdp_1_21_389_20231107_lng_kopsavilkums_2023c3.png

Arhīvs

2023. gada 2. ceturkšņa pārskats.
2023. gada 1. ceturkšņa pārskats.

2022. gada 4. ceturkšņa pārskats
2022. gada 3. ceturkšņa pārskats.
2022. gada 2. ceturkšņa pārskats.
2022. gada 1. ceturkšņa pārskats.

2021. gada 4. ceturkšņa pārskats.
2021.gada 3. ceturkšņa pārskats
2021.gada 2. ceturkšņa pārskats
2021.gada 1.ceturkšņa pārskats

2020.gada 4.ceturkšņa pārskats.
2020.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2020.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2020.gada 1.ceturkšņa pārskats.

2019.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2019.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2019.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2019.gada pārskats.

2018.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2018.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2018.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2018.gada 4.ceturkšņa pārskats.

2017.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2017.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2017.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2017.gada 4.ceturkšņa pārskats.

2016.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2016.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2016.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2016.gada 4.ceturkšņa pārskats.