Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā Fiskālās disciplīnas padome monitorē gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildi, t.sk. reizi ceturksnī sagatavo pārskatu par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (LNG).

2022. gada 1. ceturkšņa pārskats.

LNG datu fails pieejams šeit.

2022. gada 1. ceturksnī FM kopumā apstiprināja 90 pieprasījumus uz 310 522 108 eiro (summa ietver arī iepriekšējos ceturkšņos apstiprinātos rīkojumus, kas tika grozīti 4. ceturksnī)
 

Budžeta resors

Pieprasījumu skaits

Kopējā summa

Aizsardzības ministrija

7

14 167 295

Ārlietu ministrija

5

2 108 884

Ekonomikas ministrija

13

69 281 090

Finanšu ministrija

4

100 245 061

Iekšlietu ministrija

11

9 120 004

Izglītības un zinātnes ministrija

5

2 700 461

KNAB

1

13 304

Kultūras ministrija

5

5 068 275

Labklājības ministrija

12

79 586 862

Mērķdotācijas pašvaldībām

2

9 348 771

Ministru kabinets

5

1 329 090

Radio un televīzija

1

38 840

Sabiedrības integrācijas fonds

2

92 474

VARAM

3

318 780

Veselības ministrija

12

17 053 782

Zemkopības ministrija

2

49 135

Kopā

90

310 522 108

Arhīvs

2021. gada 4. ceturkšņa pārskats.
2021.gada 3. ceturkšņa pārskats
2021.gada 2. ceturkšņa pārskats
2021.gada 1.ceturkšņa pārskats

2020.gada 4.ceturkšņa pārskats.
2020.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2020.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2020.gada 1.ceturkšņa pārskats.

2019.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2019.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2019.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2019.gada pārskats.

2018.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2018.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2018.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2018.gada 4.ceturkšņa pārskats.

2017.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2017.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2017.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2017.gada 4.ceturkšņa pārskats.

2016.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2016.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2016.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2016.gada 4.ceturkšņa pārskats.