Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā Fiskālās disciplīnas padome monitorē gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildi, t.sk. reizi ceturksnī sagatavo pārskatu par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (LNG).

Likumā "Par valsts budžetu 2021.gadam" LNG budžeta programmai piešķirti 26,7 milj. eiro.

Atbilstoši Ministru Kabineta rīkojumiem Nr. 3, Nr. 97 un Nr. 187 “Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmā 02.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, LNG programmai tika piešķirti 300 milj. eiro, 500 milj. eiro un vēl 500 milj. eiro attiecīgi.

Otrajā ceturksnī pēc MK rīkojuma Nr. 416 programmai tika piešķirti vēl 300 milj. eiro.

Kopumā, kumulatīvais programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  finansējums sasniedza 1 626,7 milj. eiro.

2021.gada 2. ceturkšņa pārskats.

2021.gada pirmajā ceturksnī no LNG budžeta programmas kopā apmierināti 99 pieprasījumi, un to kopējā summa ir 614 294 210 eiro

LNG datu fails pieejams šeit.

Budžeta resors

Pieprasījumu skaits

Kopējā summa

Aizsardzības ministrija

1

337 209

Ārlietu ministrija

1

50 000

Ekonomikas ministrija

6

6 760 362

Finanšu ministrija

7

307 829 173

Iekšlietu ministrija

7

6 584 462

Izglītības un zinātnes ministrija

8

8 070 307

Kultūras ministrija

7

12 058 657

Labklājības ministrija

13

48 969 459

Mērķdotācijas pašvaldībā

1

27 541

Ministru kabinets

9

574 404

Satiksmes ministrija

6

87 425 536

Tieslietu ministrija

3

431 791

VARAM

2

27 162 369

Veselības ministrija

26

107 710 066

Zemkopības ministrija

2

302 874

Kopā:

99

614 294 210

 

 

Arhīvs

2021.gada 1.ceturkšņa pārskats

2020.gada 4.ceturkšņa pārskats.
2020.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2020.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2020.gada 1.ceturkšņa pārskats.

2019.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2019.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2019.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2019.gada pārskats.

2018.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2018.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2018.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2018.gada 4.ceturkšņa pārskats.

2017.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2017.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2017.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2017.gada 4.ceturkšņa pārskats.

2016.gada 1.ceturkšņa pārskats.
2016.gada 2.ceturkšņa pārskats.
2016.gada 3.ceturkšņa pārskats.
2016.gada 4.ceturkšņa pārskats.