MScIB, Mg.Theol. Ivars Golsts, Fiskālās padomes sekretārs

I.Golsts_sekretariata

Ivars Golsts ir strādājis par Latvijas Garantiju aģentūras direktoru, vadījis VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un strādājis Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā par direktoru padomes padomnieku. 

Ivars ir ieguvis starptautiskā biznesa maģistra grādu ASV Kolorādo universitātē Denverā un inženierzinātņu grādu Rīgas Tehniskajā universitātē.

Ivars bija Padomes sekretārs no 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.augustam.

 

 

 

 

 

 

 

Dr.oec., LL.M. Dace Kalsone, Fiskālās padomes sekretāre

Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre Dace Kalsone

Dace Kalsone iepriekš bija eiro projekta vadītāja Finanšu ministrijā, vēl iepriekš – SEPA (single euro payments area – vienotā eiro maksājumu telpa) projekta vadītāja Latvijas Bankā un maksājumu sistēmu analītiķe. Pieredze uzkrāta ekonomikā, tiesībās, IT, banku un vides aizsardzības jomā.

Latvijas Universitātē Dace ir ieguvusi doktora grādu ekonomikas zinātnē, bakalaura un maģistra grādus biznesa vadībā, kā arī bakalaura grādu tiesību zinātnē. Rīgas Juridiskajā augstskolā iegūts profesionālais un akadēmiskais maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās.

No 2014. gada 12. septembra līdz 2019. gada 31. maijam Dace Kalsone bija Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre.

 

 

 

 

MSc.oec. Andrejs Migunovs, fiskālo risku eksperts

Fiskālo risku eksperts Andrejs Migunovs

Pirms darba uzsākšanas Fiskālās disciplīnas padomē strādāja Latvijas Bankā, kur pētīja ekonomisko aktivitāti Latvijas pašvaldībās
Andrejs ir ieguvis bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu Latvijas Universitātes matemātiskās ekonomikas apakšprogrammā. 
Andrejs Migunovs strādāja Fiskālās disciplīnas padomes sekretariātā no 2021.gada 4. janvāra līdz 2022. gada 19. augustam.

 

 

 

 

BSc.oec. Elīna Lucka, Fiskālās padomes ekonomiste

Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste Elīna Lucka

 Elīna Lucka pirms darba uzsākšanas Fiskālās disciplīnas padome strādāja Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldē. Ikdienas darbā Elīna bija atbildīga par skaidrās naudas analītisko atskaišu sagatavošanu, sadarbību ar komercbankām un pārvaldes lietvedību.

Elīna ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultātē.

No 2015. gada 23. novembra līdz 2019. gada 31. maijam Elīna Lucka bija Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste.

 

 

 

 

MSc.oec. Agnese Vaivade Fiskālās padomes makroekonomikas eksperte (līdz 2019.gada 31.decembrim)

Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste Agnese Zavadska

 Kopš 2016.gada oktobra Agnese Vaivade ir SIA "Ernst & Young Baltic" konsultante Rīgas birojā, iepriekš uz noteiktu laiku strādājusi Finanšu ministrijā, kā arī praksē bijusi Briselē, Eiropas Komisijas Vice-prezidenta Valda Dombrovska Kabinetā. Galvenā Agneses darbības joma ir ekonomiskā un ekonometriskā datu analīze.

Maģistra grāds iegūts Norvēģijā Norwegian School of Economics. Pašlaik Agnese ir Latvijas Universitātes ekonomikas doktorantūras studente.

Saskaņā ar noslēgtajiem uzņēmuma līgumiem ar SIA "Ernst & Young Baltic" Agnese Vaivade periodā no 2017. gada 15. septembra līdz 2019. gada 1. aprīlim nodrošināja Fiskālajai padomei makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumus.

 

 

 

 

MSc.oec. Viktors Miglinieks, Fiskālās padomes fiskālo risku eksperts 

Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperts Viktors Miglinieks

 Viktors Miglinieks pirms darba uzsākšanas Fiskālās disciplīnas padomē ir strādājis Centrālajā statistikas pārvaldē, kā arī ir ieguvis pieredzi starptautiskā uzņēmumā maksājumu plūsmas jautājumos.

Viktors ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātē un maģistra grādu ekonomikā Rīgas Tehniskās universitātē.

No 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 28.februārim Viktors Miglinieks bija Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperts.

 

 

 

 

MSc.oec. Elīna Veide, Fiskālās padomes makroekonomikas eksperte (bērnu kopšanas atvaļinājumā līdz 2019.gada 25.janvārim)

Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste Elīna Veide

 Elīna Veide pirms darba uzsākšanas Fiskālās disciplīnas padomē nodarbojās ar pētījumu veikšanu dažādās ekonomikas jomās, tostarp attīstības jautājumos. Līdzšinējā profesionālajā darbībā Elīna ir ieguvusi izpratni arī par uzņēmējdarbības finansēm un stratēģisko plānošanu.

Elīna ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā un finansēs Rīgas Ekonomikas Augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

No 2015.gada 1.maija līdz 2019.gada 25.janvārim Elīna Veide bija Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperte.

 

 

 

 

MSc.oec. Ilze Brezaucka, Fiskālās padomes fiskālo risku eksperte (brīvprātīgā)

Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperte Ilze Berzaucka

 Ilze Brezaucka ir strādājusi Finanšu ministrijā. Darba gaitās saskaroties gan ar fiskālās politikas jautājumiem, gan ar budžeta plānošanas jautājumiem.

Ilze ieguvusi bakalaura un maģistra grādu makroekonomikā Latvijas Universitātē.

Ilze Brezaucka strādāja Fiskālās disciplīnas padomē kā brīvprātīgā atbilstoši noteiktajam Brīvprātīgā darba likumā. Līgums ir noslēgts no 2017.gada 27.decembra līdz 2018.gada 7.maijam. Viņa palīdzēja Padomei pētīt publiskās-privātās partnerības projektu fiskālo risku.

 

 

 

 

PhD Emīls Ķīlis, Fiskālās padomes fiskālo risku eksperts

Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperts Emīls Ķīlis

 Emīls Ķīlis ir sociologs, kurš pēc vidusskolas beigšanas vairākus gadus dzīvojis un studējis Apvienotajā Karalistē un Zviedrijā.

Bakalaura, maģistra un doktora grādu Emīls ir ieguvis Lankasteras universitātes socioloģijas nodaļā, kur specializējies jautājumos, kas skar zinātnes un tehnoloģijas ietekmi uz sabiedrību un tās attīstību.

No 2015.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.decembrim Emīls Ķīlis bija Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperts.

 

 

 

 

 

MSc.iur. Ilga Jermacāne, Fiskālās padomes sekretāre

Sekretāre Ilga Jermacāne

Ilga Jermacāne pirms darba Fiskālās disciplīnas padomē strādāja par Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Fiskālās pārvaldības nodaļas juriskonsulti.

Ilga ieguvusi profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnē Rēzeknes Augstskolā un profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē Biznesa Augstskolā "Turība".

No 2014. gada 5. jūnija līdz 2014. gada 11. septembrim Ilga Jermacāne bija Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre (puse slodzes).