2021. gada rudenī rīkotā SKDS aptauja parādīja, ka ievērojama sabiedrības daļa uzskata, ka Latvijas vispārējās valdības parāda (VVP) līmenis, salīdzinot to ar pārējām Eiropas valstīm, ir augsts. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Eurostat datiem Latvijas kopējais VVP  līmenis tajā periodā bija zemāks nekā pusei no Eiropas valstīm gan kā daļa no IKP, gan kā VVP uz vienu iedzīvotāju, Fiskālās disciplīnas padome uzskata, ka sabiedrības izpratne un informētība par VVP apjomu ir jāpalielina. Tāpēc turpmāk katru ceturksni publicēsim pārskatu par VVP attīstību.

Pārskata kopsavilkums par 2023. gada 4. ceturksni ir pieejams šeit. Datu fails ir pieejams šeit.

Pārskata kopsavilkums par 2023. gada 3. ceturksni ir pieejams šeit. Datu fails ir pieejams šeit.

Pārskata kopsavilkums par 2023. gada 2. ceturksni ir pieejams šeit. Datu fails ir pieejams šeit.

Pārskata kopsavilkums par 2023. gada 1. ceturksni ir pieejams šeitDatu fails ir pieejams šeit.

Pārskata kopsavilkums par 2022. gada 4. ceturksni ir pieejams šeitDatu fails ir pieejams šeit.

Pārskata kopsavilkums par 2022. gada 3. ceturksni ir pieejams šeit. Datu fails ir pieejams šeit.

Pārskata kopsavilkums par 2022. gada 2. ceturksni ir pieejams šeitDatu fails ir pieejams šeit.

Pārskata kopsavilkums par 2022. gada 1. ceturksni ir pieejams šeitDatu fails ir pieejams šeit.

Pārskata kopsavilkums par 2021. gada 4. ceturksni ir pieejams šeit. Datu fails ir pieejams šeit.