Ekonomists Ingars Eriņš

Ingars Eriņš ir Rīgas Tehniskās universitātes finanšu prorektors, profesors un vadošais pētnieks. Viņš iepriekš strādāja vadošos amatos gan Rīgas Tehniskajā universitātē Inženierekonomikas un vadības fakultātē un Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, gan vairākās citās iestādēs.

Ingars Eriņš ir ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē ekonomikas zinātņu doktora grādu vadībzinātnes nozarē. Viņš ir daudzu zinātnisko publikāciju autors finanšu un banku pārvaldības jomā. 2012.gadā Ingars bija Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas Cilvēkkapitāla attīstības veicināšanas darba grupas biedrs. No 2014. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Ingars Eriņš bija Fiskālās disciplīnas padomes biedrs.