Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likuma 29. panta pirmajā daļā, Padome pievieno Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektam Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu. 

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (Nr.1-02/692) iesniegts Saeimai un Ministru kabinetam. Uzraudzības ziņojums pieejams šeit (viss dokuments ar pielikumiem šeit).

Uzraudzības ziņojuma 1. pielikums Rekomendāciju progresa ziņojums pieejams šeit.
Uzraudzības ziņojuma 2. pielikums Veselības sistēmas reforma pieejams šeit.
Uzraudzības ziņojuma 3. pielikums Izglītības sistēmas reforma pieejams šeit.
Uzraudzības ziņojuma 4. pielikums Zemāku nekā plānots makroekonomisko rādītāju ietekme uz budžetu pieejams šeit.
Uzraudzības ziņojuma 5. pielikums Skaitliskie fiskālie nosacījumi pieejams šeit.
Uzraudzības ziņojuma 6. pielikums Skaitliskie fiskālie nosacījumi (MS Excel tabulas) pieejams šeit.

Uzraudzības ziņojuma rekomendāciju kopsavilkums pieejams šeit.

25.09.2015. preses konferences prezentācija pieejama šeit. Konferences video pieejams šeit.

Fiskālās disciplīnas padomes padomes priekšsēdētāja Jāņa Platā video komentārs par fiskālo politiku pieejams šeit.
Fiskālās disciplīnas padomes biedra Mārtiņa Kazāka video komentārs par makroekonomiku pieejams šeit.

Prezentācijas par Uzraudzības ziņojumu:

Uzraudzības ziņojuma prezentācija pieejama šeit.
Prezentācija par fiskālās disciplīnas principiem un valsts budžetu pieejama šeit.

Finanšu ministrijas izstrādātā 2015. gada Fiskālo risku deklarācija pieejama šeit.

      */