Fiskālās disciplīnas padomes (Nr.1-02/491) viedoklis iesniegts Valsts prezidenta kancelejā un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā. Pieejams šeit.

2015. gada 17. jūlijā Latvijas Valsts prezidenta kancelejā notika sanāksme par Padomes izteikto viedokli. Pēc sarunām ar Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču, veselības ministru Gunti Belēviču, kā arī pārstāvjiem no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Valsts prezidenta kancelejas un Saeimas Juridiskā biroja, tika secināts, ka netiek konstatēts pārkāpums un Prezidents Raimonds Vējonis 21. jūlijā izsludināja likumu, kurš stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ņemot vērā saspringto situāciju veidojot 2016.gada valsts budžetu ekonomikas izaugsmes bremzēšanās rezultātā, Padome vērš uzmanību, ka ir nepieciešams tiesiskais regulējums, lai, Saeimai pieņemot budžeta izdevumus palielinošus lēmumus pēc pašreizējā finanšu gada, būtu jāievēro vidēja termiņa budžeta ietvara likuma ierobežojumi un jāparedz kompensējoši pasākumi izdevumu samazināšanai vai ieņēmumu palielināšanai.

2015.gada 29.jūlija Latvijas Valsts prezidenta kancelejas sniegtā atbilde (Nr.1185) Fiskālās disciplīnas padomei par likuma otrreizējas caurlūkošanas lūguma izskatīšanu. Pieejama šeit.