Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likuma 29.panta pirmajā daļā, Padome pievieno Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektam Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu. 

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (Nr.1-02/280) iesniegts Saeimai un Ministru kabinetam.

2014. gada 10. decembrī Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma papildinājums (Nr. 1-02/302) iesniegts Saeimai, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Ministru kabinetam.

Uzraudzības ziņojuma 3.nodaļas precizējums pieejams šeit.
Uzraudzības ziņojuma pielikums pieejams šeitkā arī
Uzraudzības ziņojuma rekomendāciju kopsavilkums pieejams šeit.

2014.gada 30.decembra Finanšu ministrijas sniegtā atbilde (Nr.3-1-02/7469) Fiskālās disciplīnas padomei par Uzraudzības ziņojumu. Pieejama šeit.

2015.gada 26.janvāra Fiskālās disciplīnas padomes sniegtā atbilde (Nr.1-02/86) uz Finanšu ministrijas 2014.gada 30.decembra vēstuli. Pieejama šeit.

Prezentācijas par Uzraudzības ziņojumu:

Uzraudzības ziņojuma prezentācija pieejama šeit.
Makroekonomikas apskata un izlaižu starpības prezentācija pieejama šeit.
Skaitlisko fiskālo nosacījumu prezentācija pieejama šeit.
Fiskālo risku prezentācija pieejama šeit.

Finanšu ministrijas izstrādātā 2014. gada Fiskālo risku deklarācija pieejama šeit.