Aptaujas rezultāti 

2018. gada 17. augustā noritēja preses brīfings par aptaujas rezultātiem.

Preses brīfinga prezentācija un video ieraksts.

Ziņojums par politisko partiju aptauju par fiskālo disciplīnu pieejams šeit.

Latvijas politisko partiju iesniegtās anketas un aptaujas kopsavilkums (faili MS Excel formātā).

Partiju anketas to iesniegšanas secībā:
Jaunā konservatīvā partija
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
No sirds Latvijai
Attīstībai/Par!
"PROGRESĪVIE"
Jaunā Vienotība (anketa nav iekļauta kopsavilkuma ziņojumā, jo tika iesniegta pēc termiņa)

 

Aptaujas tehniskā norise

Aptaujas mērķis – dokumentēt partiju nodomus vēlēšanās ar būtisku fiskālo ietekmi.

Kuras politiskās partijas un kad iesaistīt? Aptauja tika veikta, lai kāda partija ar iespēju iekļūt Saeimā, netiktu ignorēta. Tādēļ anketa ir viegli pieejamai visiem, bet īpašs darbs tika veikts ar partijām, kurām tika prognozēts lielāks svars nākamajā Saeimā. Atbilstoši optimālajam variantam datu ievākšana tika uzsākta 2018. gada aprīļa otrajā pusē (pēc Latvijas Stabilitātes programmas un Padomes starpziņojuma publicēšanas), balstoties uz kādas nesen veiktas sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem. Izlasē tiktu iekļautas visas partijas virs noteikta atbalsta sliekšņa (piemēram, 3%).

Aptaujas formāts. Ar lielākajām, un pēc uzaicinājuma arī ar citām partijām, noritēja klātienes intervijas, lai paskaidrotu aptaujas metodoloģiju, iespējami kopā tika aizpildītas atbildes un tika ļauts tās precizēt, lai tās labāk atbilstu partiju programmatiskajiem dokumentiem. Mērķis bija iegūt informāciju par partijas nostāju fiskālās politikas jautājumos, nevis pārsteigt viņus nesagatavotus.

Veicot intervijas, tika nodrošināta caurspīdība par projektu. Partijas uzrunājām ar e-pastu, dodot īsu un konkrētu paskaidrojumu par sarunas mērķi. Intervijas sapulces formā veica Padomes priekšsēdētājs un Padomes sekretāre, lai nodrošinātu elastību pirmajā šāda veida pasākumā Latvijā.

Attiecībā uz politikas izmaksām lūdzām partijām sniegt savus vērtējumus.

Aptauju rezultāti tiks publicēti atsevišķi atspoguļojot katras partijas viedokli veidā, kurš lietotājiem palīdzētu veikt analīzi. Padomes galvenais ieguldījums bija jautājumu formulēšana (saturiskā puse), bet atbildes bija pilnā politisko partiju kontrolē. Padomes vērtējums pēc aptaujas fokusētos uz politisko partiju ranžējumu pēc to fiskālās atbildības, ņemot vērā virspusēju izmaksu vērtējuma salīdzinājumu pa vēlēšanu cikla gadiem.

Pēc pirmajām intervijām anketa MS Excel formātā, tika pabeigta un pieejama partijām turpmākajam darbam. Aptaujā iesniegtās atbildes tiks publicētas šajā lapā MS Excel formātā. Izmantotās prognozes ir precizētas atbilstoši Latvijas Stabilitātes programmā iekļautajām. 

2018. gada 23. martā Padome nosūtīja uzaicinājumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai aicinājumu uz sadarbību šajā aptaujā. Vēstule pieejama šeit. Atbildē saņēmām uzaicinājumu piedalīties Komisijas sēdē š.g. 17. aprīlī. Prezentācija pieejama šeit.

2018. gada 19. aprīlī organizētā informatīvā semināra materiāli:
uzaicinājums uz semināru; semināra prezentācija un piekrišanas veidlapa; semināra video.

2018. gada 25. aprīlī Padome nosūtīja uzaicinājumu politiskajām partijām noteikt interviju datumu. Vēstule pieejama šeit.

2018. gada 22. maijā ir uzsāktas intervijas ar partijām. Intervijas prezentācija pieejama šeit. Aptaujas anketa ar piemēriem (atjaunota 27.05.2018.). 

Ērtībai ir apkopotas Valdības jaunās politikas iniciatīvas, kas tika pieņemtas Ministru kabinetā 2016.-2018.gadā. Pieejamas MS Excel formātā šeit.

Komentāri un jautājumi par aptauju un tās anketu gaidīti, rakstot uz info@fdp.gov.lv vai zvanot 67083650.

Projekta laika grafiks. Anketas iesniegšanas termiņš bija 2018. gada 7. augusts plkst. 23:59.