Pēc Latvijas Fiskālās disciplīnas padomes (Padomes) pieprasījuma Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) sadarbībā ar Eiropas Komisiju ir sagatavojusi pārskatu par Padomes darbību ar mērķi palielināt tās efektivitāti. Izvērtējums sagatavots Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros. Padome ar pārskatu iepazīstinās otrdien, 7. septembrī tiešsaistes seminārā, uz kuru aicināti arī mediju pārstāvji.

Pārskatā galvenā uzmanība pievērsta Padomes pilnvarām un pienākumiem, kas izriet no Latvijas likumdošanas un ES fiskālās sistēmas nostādnēm. Ir secināts, ka Padome darbojas neatkarīgi un nav pakļauta politiskai ietekmei. Neraugoties uz Padomes ierobežotajiem resursiem, tā pilda Latvijas likumdošanā un citos normatīvajos dokumentos noteiktos pienākumus ļoti kvalitatīvi un tai ir pozitīva ietekme uz fiskālo politiku Latvijā. Kā norāda OECD, Latvijas Padomes sekretariāta personāla resursi ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā līdzīgu institūciju vidū. Padomes analītisko darbu Latvijā veic 2,5 pilnas slodzes darbinieki, kas ir teju uz pusi mazāk nekā vidēji ES. OECD arī secinājusi, ka Padome ir efektīva uzraudzības institūcija un tā ievēro OECD noteiktos principus neatkarīgām fiskālām iestādēm.

Padomei ieteikts turpināt attīstīt fiskālās politikas analīzi, balstoties uz matemātiskās modelēšanas instrumentiem, kā arī vairāk koncentrēties uz vidēja termiņa un ilgtermiņa budžeta deficīta un valsts parāda pamatojumu.

“Padome augsti novērtē OECD ekspertu ieteikumus, kas palīdzēs stiprināt Padomes analītisko darbu un nodrošināt labāku uzraudzību pār valdības tēriņu atbilstību ne tikai tautsaimniecības un iedzīvotāju vajadzībām, bet arī iekasēto nodokļu apjomam. Vēlos uzsvērt, ka Fiskālas discipīnas padome Latvijā īsā laikā ir kļuvusi par nozīmīgu spēlētāju fiskālās disciplīnas nodrošināšanā mūsu valstī, un OECD priekšlikumi palīdzēs mūsu darbu īstenot vēl efektīvāk un augstākā kvalitātē,” saka Inna Šteinbuka, Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja.

“Padomes darba izvērtējums ir lielisks projekts, kas analizē paveikto un sasniegto, kā arī ļauj paraudzīties uz tiem Padomes darbības aspektiem, kur nepieciešami uzlabojumi vai citādāka pieeja,” saka Normunds Malnačs, Fiskālās disciplīnas padomes sekretārs.

Padomes ietekme varētu tikt palielināta, padarot tās ziņojumus pieejamākus un saistošākus plašākam interesentu lokam. Pārskatā arī ieteikts – lai palīdzētu likumdevējiem novērtēt Latvijas progresu tās fiskālo mērķu sasniegšanā, Padomei jāstiprina attiecības ar parlamentu, īpaši ar Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju un Eiropas lietu komisiju.

Ar OECD sagatavoto ziņojumu “Latvijas Fiskālās disciplīnas padomes apskats” Padome iepazīstinās otrdien, 7. septembrī tiešsaistes seminārā plkst. 16.00 Tajā piedalīsies OECD, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji, EK darbinieki un starptautisko finanšu institūciju pārstāvji.

Semināru vadīs Padomes priekšsēdētāja prof. Inna Šteinbuka. Piedalīsies Mārtiņš Bondars, Saeimas Budžeta un finanšu komisijas vadītājs, Atis Zakatistovs, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, Ints Dālderis, finanšu ministra padomnieks, Riikka Torppa, ES DG reforma nodaļas vadītājs, Jon Blondal, OECD valsts pārvaldes un budžeta departamenta vadītājs, Scott Cameron, OECD analītiķis, Padomes locekļi un citi vietējie un ārvalstu eksperti. Seminārā aicināti piedalīties arī mediju pārstāvji, iepriekš piesakoties info@fdp.gov.lv Semināra darba valoda – angļu.

Ar pilnu OECD ziņojuma tekstu var iepazīties šeit.