Latvijas Republikas tiesību akti

Fiskālās disciplīnas likums
Noteikumi par fiskālo risku vispārējo vadību un par fiskālās nodrošinājuma rezerves apjoma noteikšanas metodoloģiju
Noteikumi par valsts parāda apkalpošanas izlīdzināto izdevumu aprēķināšanas metodoloģiju
Valdības Fiskālās disciplīnas līgums. 23.01.2019.

Eiropas Savienības tiesību akti

Fiskālais pakts  (Fiscal compact)

Fiskālās disciplīnas "sešpaka", t.i. piecas regulas par
1) efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eirozonā
2) izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai eirozonā
3) budžeta stāvokļa uzraudzības procedūrām
4) to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību
5) pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru
6) un viena direktīva par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām.

Fiskālās disciplīnas padomes tiesību akti

Vienošanās par sadarbību ar Finanšu ministriju, parakstīta 08.02.2016., ar papildinājumu, kas izdarīts 29.07.2016. un ar papildinājumu, kas izdarīts 19.06.2018.

Padomes pašnovērtējums atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas noteiktajiem pamatprincipiem neatkarīgajām fiskālajām institūcijām. 09.02.2016.

Fiskālās disciplīnas likuma neatbilstības ziņojumu kārtība. 09.02.2016.

Padomes nolikums. 01.12.2015.
Padomes ētikas kodekss. 18.09.2015. Padomes Ētikas komisijas nolikums un komisijas sastāvs. Komisijas sastāva grozījums. 22.11.2017. un grozījums 09.05.2019. 
Padomes darbības stratēģija 2019.-2021.gadam. 20.09.2018.
Padomes komunikācijas stratēģija 2017.-2019.gadam (ar grozījumu). 02.09.2016.
Padomes atlīdzības noteikumi. 05.01.2017. Atlīdzības principu kopsavilkums.

Padomes aktuālā tāme ir pieejama Valsts kases mājaslapā šeit.
Padomes 2018.gada tāme. 31.01.2019.
Padomes 2017.gada tāme. 29.01.2018.
Padomes 2016.gada tāme. 16.01.2017.

 

Padomes publiskais 2019.gada pārskats1.pielikums

Padomes publiskais 2018.gada pārskats. 02.01.2019.
Par valsts budžeta izpildes analīzi 2018.gadā (2.instrukcija). 02.01.2019.
Padomes publiskais 2017.gada pārskats. 02.01.2018.
Par valsts budžeta izpildes analīzi 2017.gadā (8.instrukcija). 02.01.2018.
Padomes publiskais 2016.gada pārskats. 18.04.2017.
Par valsts budžeta izpildes analīzi 2016.gadā (8.instrukcija). 02.01.2017.
Padomes publiskais 2015.gada pārskats. 18.03.2016.
Padomes publiskais 2014.gada pārskats. 13.05.2015.