Fiskālās disciplīnas padomes vēstule (Nr. 1-08/96) par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm pieejams šeit.

1. pielikums Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm pieejams šeit.

2. pielikums Makroekonomiskie rādītāji (MS Excel tabulas) pieejams šeit.