Sakarā ar ārkārtējo situāciju COVID-19 attīstības dēļ Finanšu ministrija ir pārveidojusi makroekonomikas attīstības prognozes, paredzot novirzīšanos no š.g. februārī izstrādātām un Padomes locekļu izvērtētām makroekonomikas prognozēm Stabilitātes programmai 2020/20231.
Š.g. 3. aprīlī Padome saņēma atjaunotas makroekonomiskās prognozes (turpmāk – CoV SP 2020./23.), kuras ietver COVID-19 krīzes ietekmes konsekvences un kuras tiks izmantotas Stabilitātes Programmas 2020-2023 izstrādei.

Saskaņā ar Vienošanās par sadarbību punktu 4.9. Padome papildina savu 17. februāra viedokli par makroekonomikas prognozēm, jo makroekonomiskā attīstība pandēmijas apkarošanas dēļ novirzās no iepriekš saskaņotā scenārija.

Fiskālās disciplīnas padomes vēstule (Nr. 1-08/189) par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm pieejams šeit.

1. pielikums Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm pieejams šeit.

2. pielikums Makroekonomiskie rādītāji (MS Excel tabulas) pieejams šeit.