Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likuma 28. panta devītās daļas 3. punktam, Padome ir sagatavojusi Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu par valsts budžetu 2019. gadam.  Padomes balsojuma protokols (rakstiskā konsultācija) pieejams šeit.

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (Nr.1-08/288) 2019. gada 5. martā tika iesniegts Saeimai un Ministru kabinetam. Uzraudzības ziņojums pieejams šeit.

Uzraudzības ziņojuma 1. pielikums Finanšu ministrijas atbilde uz Padomes lūgumu juridiski FDL kontekstā pamatot nodokļu reformas atkāpi kā vienreizējo pasākumu pieejama šeit.
Uzraudzības ziņojuma 2.pielikums Veselības aprūpes sistēmas progresa rādītājiem: atkāpes izlietojums (MS Excel tabulas) pieejams šeit.

18.03.2019. Fiskālās disciplīnas padomes biedra Andža Ūbeļa prezentācija Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē.