Fiskālās disciplīnas padomes (Nr.1-02/69) viedoklis iesniegts Saeimai un Ministru kabinetam.

2014.gada 6.oktobra Finanšu ministrijas sniegtā atbilde (Nr.3-1-02/5620) Ministru prezidentei saistībā ar augstāk minēto Padomes viedokli.