Fiskālās disciplīnas padome: Stabilitātes programmas prognozes var būtiski mainīties

Finanšu ministrijas (FM) izstrādātā Latvijas Stabilitātes programma 2022.-2025. gadam ir tapusi ārkārtīgi augstas nenoteiktības laikā, līdz ar to prognozes var ievērojami novirzīties no plānotā un rudenī stratēģiju var nākties pārstrādāt. To ikgadējā Uzraudzības starpziņojumā par Latvijas Stabilitātes programmu 2022. - 2025. gadam, kas kalpo ilgtspējīgas fiskālās disciplīnas nodrošināšanai, atzinusi Fiskālās disciplīnas padome (Padome).

Kā atzīst Padome, šobrīd nozīmīgākie ekonomiskās stabilitātes riski ir energoresursu cenu kāpuma izraisītās sociālekonomiskās sekas,  valsts drošības apdraudējums, ņemot vērā Krievijas militāro agresiju reģionā, kā arī Covid-19 kārtējais vilnis.

“Latvijā Stabilitātes programma ir tapusi laikā, kad Krievijas karš kardināli mainīja valdības prioritātes. Priekšplānā ir cenu pieauguma seku mazināšana, jauniem apstākļiem pakārtota enerģētikas politika, aizsardzības stiprināšana un ekonomikas izaugsmes stimulēšana. Ambiciozās prioritātes prasīs apjomīgas valsts investīcijas un efektīvu vasts atbalstu. Tomēr nedrīkstam aizmirst, ka valsts parāds jau ir pietiekoši liels un valsts maks nav bezgalīgs. Stabilitātes mērķi ir sasniedzami, tikai īstenojot atbildīgu fiskālo politiku,” saka Inna Šteinbuka, Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja.

Domājot par šogad plānoto atbalstu uzņēmējiem un iedzīvotājiem saistībā ar Covid-19 krīzi un energoresursu cenu kāpumu, kas paredzēts vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā (2,8% no IKP), Padome norāda - pastāv liela varbūtība, ka šīs programmas būs jāpapildina un, saistībā ar Ukrainas bēgļu ierašanos Latvijā, arī jāizveido jaunas. Padome aicina valdību atbalsta instrumentus veidot labi mērķētus un izvairīties no vispārīgiem ekonomikas sildīšanas pasākumiem, kas var vēl vairāk palielināt inflāciju.

Padome uzsver, ka šodienas situācija ir atšķirīga no 2020. gada, kad sākās Covid-19 krīze. Budžeta deficīts jau ir salīdzinoši liels un inflācija augsta. Tirdzniecības bilance ir pasliktinājusies un ir varbūtība, ka ekonomika ieies recesijas fāzē. Papildus fiskālais stimuls palielinās inflācijas spiedienu, tāpēc valdības atbalsta mehānismiem ir jābūt ļoti labi mērķētiem un būtu vēlams veikt investīcijas enerģētikā, lai mazinātu enerģētisko atkarību.

Padome atgādina, ka Latvijā joprojām ir viens no zemākajiem parāda līmeņiem ES. Tomēr ir jāņem vērā, ka, lai arī procentu likmes paliek zemas, it sevišķi attiecībā pret inflāciju, zemo procentu ēra tuvojas beigām un valsts parāda apkalpošana vairs nebūs bez maksas.

Latvijas Stabilitātes programma ir vidēja termiņa politikas dokuments, kas raksturo Latvijas fiskālo politiku. Tā ir vērsta uz stingras un ilgtspējīgas fiskālās politikas īstenošanu un makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu.

Ar Padomes sagatavoto uzraudzības starpziņojumu par Latvijas Stabilitātes programmu 2022. - 2025. gadam var iepazīties šeit.