LR Saeima 2023. gada 19. oktobrī par Fiskālās disciplīnas padomes locekli uz sešiem gadiem apstiprināja Jāni Priedi. 

Padome ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību. 

Ar pašreizējo Padomes sastāvu var iepazīties šeit