Atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam rādītāju tvērumam, Fiskālās disciplīnas padome apstiprina Finanšu ministrijas izstrādātās makroekonomiskās prognozes. Reizi ceturksnī tiek sagatavots ceturkšņa pārskats par faktisko rādītāju atbilstību prognozēm un tautsaimniecības attīstības būtiskāko procesu dinamiku.

2023. gada II ceturkšņa pārskats pieejams šeit.

Pilna publikācija pieejama atverot jaunumu.