Fiskālās disciplīnas likuma 11. pants apraksta fiskālās korekcijas mehānisma nosacījumus. Šī likuma norma nosaka vispārējās valdības pieļaujamās minimālās budžeta bilances korekciju vidēja termiņa budžeta plānā, lai nodrošinātu, ka faktiskā novirze no strukturālās bilances nosacījuma nekavē sabalansēta budžeta veidošanu turpmākiem gadiem. Tekošā gadā tiek vērtēts iepriekšējā gada rezultāts.  

2020. gadā uzkrātās faktiskās novirzes no bilances nosacījuma visiem gadiem, sākot ar 2013. gadu procentos no IKP, sasniedza -4,2%. Šāds apjoms liek uzsākt korekcijas mehānisma piemērošanu, kas turpmākos gados nodrošinātu budžeta sabalansētību. 

Tomēr, 2020. un 2021. gadā Latvijas ekonomika saskārās ar Covid-19 pandēmijas izraisītu strauju iekšzemes kopprodukta lejupslīdi. Finanšu ministrija prognozē, ka ekonomikas veiktspēja 2021. gadā un turpmākajos gados būs zemāka par tās potenciālu, un izlaides starpība būs negatīva

Tādēļ, ņemot vērā FDL 11.panta nosacījumu kopumu un ekonomiskās situācijas realitāti Covid-19 krīzes laikā 2020.-2021. gados, kā arī makroekonomiskās prognozes turpmākajiem gadiem, Padome atzīst, ka koriģējošais mehānisms nav piemērojams laikā, kad ekonomika darbojas zem tās potenciāla un izlaižu starpība ir negatīva.  

Vienlaikus Padome norāda, ka korekcijas mehānisms jau ir stājies spēkā un būtu jāiedarbina, kad izlaižu starpība sasniegs pozitīvus rādītājus. 

Saite uz uz publikāciju ar ziņojumu ir pieejama šeit.