Publicēts 2022.gada 4.ceturkšņa pārskats par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu.
Saite uz publikāciju ir pieejama šeit.