2024. gada 10. jūnija sēdē Fiskālās disciplīnas padome apstiprinājusi Finanšu ministrijas izstrādātās makroekonomikas prognozes. 
Prognozes tiks izmantotas par pamatu Vidēja termiņa budžeta ietvaram 2024.-2028.gadam.
Fiskālās disciplīnas padomes viedoklis  par makroekonomiskajām prognozēm 2024. –2028. gadam skatāms atverot jaunumu