2024. gada 12. februāra sēdē Fiskālās disciplīnas padome apstiprinājusi Finanšu ministrijas izstrādātās makroekonomikas prognozes. Prognozes tiks izmantotas par pamatu Stabilitātes programmas izstrādei 2024.-2028.gadam.
Fiskālās disciplīnas padomes viedoklis  par makroekonomiskajām prognozēm 2024. –2028. gadam skatāms atverot jaunumu