Fiskālās disciplīnas padomes fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa aizvadīja darba grupas sēdi, kurā novērtēja fiskālā nodrošinājuma rezervi 0,1% apmērā no IKP 2022.gadam kā adekvātu. Pieejams šeit.