Fiskālās disciplīnas padomes fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa aizvadīja darba grupas sēdi, kurā novērtē fiskālā nodrošinājuma rezervi 0,1% apmērā no IKP 2021.gadam kā adekvātu. Pieejams šeit