2021. gada rudenī rīkotā SKDS aptauja parādīja, ka ievērojama sabiedrības daļa uzskata, ka Latvijas vispārējās valdības parāda (VVP) līmenis, salīdzinot to ar pārējām Eiropas valstīm, ir augsts. Ņemot vērā to, ka pēc Eurostat datiem Latvijas kopējais VVP  līmenis tajā periodā bija zemāks nekā pusei no Eiropas valstīm gan kā daļa no IKP, gan kā VVP uz vienu iedzīvotāju, Fiskālās disciplīnas padome uzskata, ka sabiedrības izpratne par VVP apjomu ir jāpalielina. Tāpēc turpmāk katru ceturksni publicēsim pārskatu par VVP.

Pārskata kopsavilkums par 2022. gada pirmo ceturksni ir pieejams šeit.

Saite uz sadaļu ir pieejama šeit.