2021.gada 30.jūnijā notika fiskālo risku darba grupas sēde, tajā piedaloties Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Sanāksme tika organizēta, lai informētu FM pārstāvjus par fiskālajiem riskiem, kas Padomes ieskatā būtu detalizētāk atspoguļojami un analizējami gadskārtējā fiskālo risku deklarācijā, kā arī, lai uzzinātu FM viedokli par dotajiem jautājumiem. Sēdes protokols