IKP darba grupa ir otra no divām galvenajām Fiskālās disciplīnas padomes darba grupām. Darba grupas locekļi -  Inna ŠteinbukaUlo Kāsiks, Jānis Priede (vadītājs).

Tās galvenais uzdevums ir neatkarīgs valdības budžeta plāna projekta novērtējums nākamajam gadam un turpmākajiem diviem gadiem. Tas ietver nominālā un reālā IKP novērtējumu, potenciālo augsmi, kā arī prognozēto ieņēmumu un izdevumu un valdības strukturālās bilances novērtējumu.

2024. gads

1. februāra darba grupas sēdes protokols

2023. gads

4. septembra darba grupas sēdes protokols

9. februāra darba grupas sēdes protokols

2022. gads

4. augusta darba grupas sēdes protokols

1. februāra darba grupas sēdes protokols

2021. gads

14. jūnija darba grupas sēdes protokols

5. februāra darba grupas sēdes protokols

2020.gads

21.janvārī notika pirmā 2020. gada IKP darba grupas sanāksme. Padomē viesojās vadošie Latvijas Bankas makroekonomikas analītiķi un diskutēja par pasaules un Latvijas makroekonomikas attīstības aktualitātēm un tendencēm. Protokols.

11.jūnija darba grupas sēdes protokols.

2019.gads

2019.gada 4.jūnijā notika IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. ekonomikas cikla jautājumi. Sēdes gaitā tika diskutēts par Latvijas potenciālā un reālā IKP augsmi, to ierobežojošiem un stimulējošiem faktoriem, un ietekmi uz ekonomiskā cikla un izlaižu starpības attīstību tuvākajos gados. Sēdes protokols

2019.gada 30.janvārī notika šī gada pirmā IKP darba grupas sēde, tajā piedaloties Latvijas Bankas ekspertiem. Darba grupā tika apspriestas aktuālās norises Latvijas makroekonomiskajā attīstībā, t.sk. ekonomikas cikla jautājumi. Sēdes gaitā tika diskutēts par Latvijas potenciālā un reālā IKP augsmi, to ierobežojošiem un stimulējošiem faktoriem, un ietekmi uz ekonomiskā cikla un izlaižu starpības attīstību tuvākajos gados. Darba grupas diskusiju aktualitāti noteica arī jaunās valdības veidošanas virzība, kā arī  februāra sākumā paredzētais ikgadējais Latvijas makroekonomikas oficiālo prognožu saskaņošanas process Stabilitātes programmas izstrādes ietvaros. Sēdes protokols.  

2018.gads
2018.gada 2.februāra sēdes protokols.
2018.gada 12.jūnija sēdes protokols.
2018.gada 7.septembra sēdes protokols.

2017.gads
2017.gada 30.janvāra sēdes protokols.
2017.gada 1.jūnija sēdes protokols.

2016.gads
2016.gada 29.janvāra sēdes protokols.
2016.gada 31.maijā sēdes protokols.

2015.gads
2015.gada 11.februāra sēdes protokols.
2015.gada 9.jūlija sēdes protokols.
2015.gada 28.oktobra sēdes protokols.

2014.gads
2014.gada 16.oktobra sēdes protokols.