Līguma priekšmets Līguma datums Līguma numurs Izpildītāja nosaukums Līgumcena (EUR, bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Mediju monitoringa nodrošināšanas pakalpojums 10.11.2022. 1-15/432 SIA "Leta" 4860 01.01.2023. -31.01.2025.
Komandējumu organizēšanas pakalpojumi 24.11.2022. 1-15/455 SIA "Averoja" 40000 01.01.2023.- 31.12.2024.
Publicitātes nodrošināšanas pakalpojums 30.12.2022. 1-16/528 SIA "Baltic Communication Partners" 9999 01.01.2023. - 31.12.2024.
Mobīlo sakaru pakalpojums 07.09.2022. 1-15/366 Latvijas Mobilais Telefons, SIA  2550 07.09.2022. - 06.09.2025.