2021.gadā noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija) līgumi  

Līguma priekšmets Līguma           datums Līguma identifikācijas numurs Izpildītāja nosaukums Līgumcena  (EUR, bez PVN), vai bruto stundas likme* Līguma izpildes termiņš
Aptauja saistībā ar valsts finansēm  14.10.2021. 1-16/327 Pētījumu centrs SIA "SKDS" 3305,79 14.10.2021. - 15.12.2021.
Starptautiska līmeņa eksperta  konsultāciju pakalpojumu sniegšana fiskālās politikas un ilgtspējas jomā  15.10.2021.  1-16/331 Latvijas Universitāte 3305,79 15.10.2021. - 20.12.2021.

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets Līguma           datums Līguma numurs Izpildītāja nosaukums Līgumcena  (EUR, bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana  02.03.2021. 1-15/75 SIA "Sunstar Group" 1999,20 01.04.2021. - 31.03.2023.
Programmatūras licenču piegāde  18.06.2021. 1-15/176  SIA "DPA" 5284,80 18.06.2021. - 17.06.2024.
Nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā telpu noma 03.11.2021. 1-17/348 Valsts nekustamie īpašumi 343,28 (mēnesī) 03.11.2021.- 02.11.2026.
Mediju monitoringa nodrošināšanas pakalpojums 07.12.2021. 1-15/381 SIA "Leta" 1500,00 01.01.2022. - 31.01.2022.
Portatīvo datoru iegāde (Elektronisko iepirkumu sistēmā) 07.12.2021 2-05/385 AS "Capital" 6000,00 07.12.2021.
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi  23.12.2021. 1-15/412 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas Filiāle 2134,00 22.02.2022. - 21.02.2024.