Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija, iepirkuma jurists) līgumi

Līguma priekšmets

Līguma datums

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR; bez PVN 
vai bruto stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš
Mediju monitoringa pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām 2017.-2019.gadā 01.12.2016. 1-16/1407
 
 -  30.11.2016.  SIA "LETA"

1 200
(2017.gadam)
1 200
(2018.gadam)
1 200
(2019.gadam)

31.12.2019.
Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām 2017.-2019.gadā

04.11.2016.

1-15/1296
 

Lēmums par līguma laušanu

 04.11.2016.


 

 04.11.2016.  SIA "McCANN Consulting"

4 600
(2017.gadam)
4 600
(2018.gadam)
4 600
(2019.gadam)

 31.12.2019.
Kopsavilkuma video par konferenci par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku  19.04.2016. 1-17/645
 
 -  -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 506,86 
(ieskaitot PVN)
 29.09.2016.
Kopsavilkuma video par konferenci par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku 11.08.2016. 1-16/1002  -  -  SIA "Baltic Communication Partners" 506,86 
(ieskaitot PVN)
 15.09.2016.
Atbalsts aptaujas veikšanai par valsts budžeta disciplīnu  19.04.2016. 1-17/646
 
 -   -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 1 000 (ieskaitot PVN)  12.05.2016.
Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku organizēšana 19.04.2016. 1-17/645
 
 -  -  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

pēc fakta: 4 493,14
(ieskaitot PVN) 

 03.06.2016.
Aptaujas veikšana par valsts budžeta disciplīnu 01.04.2016. 1-15/542  01.04.2016.  01.04.2016.  SIA "SKDS"  2 986,50  12.05.2016. 
Eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā 31.03.2016. 1-15/519  31.03.2016.  -  SIA "Ernst & Young Baltic" 1 600  30.04.2016.
Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku organizēšana 29.03.2016. 1-15/500  30.03.2016.  29.03.2016.  SIA "Comperio" pēc fakta: 4 493,14
(ieskaitot PVN)
 03.06.2016.
Eksperta konsultācijas makroekonomiskajā prognozēšanā 29.03.2016. 1-15/493  29.03.2016.  -  Ginters Bušs 8,91  30.11.2016.
Aptaujas veikšana par nodokļu kultūru 16.02.2016. 1-15/349  19.02.2016.  16.02.2016.  SIA "Latvijas Fakti" 4 120  09.05.2016.
Eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā  - FDP2016/2 (otrā daļa)  04.02.2016.  16.02.2016.  Iepirkums izbeigts bez rezultāta  -  - 
Eksperta konsultācijas makroekonomiskajā prognozēšanā  - FDP2016/2 (trešā daļa)   04.02.2016.   16.02.2016.   Iepirkums izbeigts bez rezultāta   -   - 
Preses konferences organizēšana un vadīšana, skaidrojošo prezentāciju un video rullīšu izstrāde 03.02.2016. 1-15/264 05.02.2016.  03.02.2016.   SIA "Baltic Communication Partners" 3 000  15.10.2016. 
Komunikācijas stratēģijas izstrāde 03.02.2016. 1-15/263 05.02.2016. 03.02.2016.  SIA "Baltic Communication Partners" 4 350  31.05.2016.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumi 13.01.2016. 3-05/54  -  -  Ilga Jermacāne 9,37  31.12.2016.
Mediju monitoringa pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām 2016.gadā 25.01.2016. 1-17/113 - - SIA "LETA" 1 080
(2016.gadam)
 31.12.2016.

* Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets

Līguma
datums

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš
Par Fiskālās disciplīnas padomes 
transporta pakalpojumiem Rīga-Viļņa-Rīga
22.04.2016. 1-16/656  - 19.04.2016. AS "Rīgas Taksometru parks" 381,82 03.06.2016.

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām"
04.11.2016. 1-15/1293
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Aptauja par valsts budžeta disciplīnu" 
01.04.2016. 1-15/538
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Pētījumu un konsultāciju iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: eksperta konsultācijas fiskālo risku vispārējā vadībā"
31.03.2016. 1-15/517
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Konferences par fiskālo disciplīnu un atbildīgu budžeta politiku organizēšana"
29.03.2016. 1-15/495
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Pētījumu un konsultāciju iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: eksperta konsultācijas makroekonomiskajā prognozēšanā" 
29.03.2016. 1-15/490
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Pētījumu un konsultāciju iepirkumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: aptaujas veikšana par nodokļu kultūru"
16.02.2016. 1-15/341
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: komunikācijas stratēģijas izstrāde"
03.02.2016. 1-15/252
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām: preses konference un prezentācijas"
03.02.2016. 1-15/253