Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija, iepirkuma jurists) līgumi

Līguma priekšmets

Līguma datums

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR; bez PVN 
vai bruto stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš

Eksperta konsultācijas par makroekonomikas rādītāju prognozēšanā un izlaižu starpību novērtēšanā atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam

02.12.2015.  3-05/919
(1-07/919)
03.12.2015. 02.12.2015.  Artūrs Valujevs 9,13  31.12.2015.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumi 19.11.2015.  3-05/842
(1-07/842)
 -  -  Ilga Jermacāne  9,13  31.12.2015.
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu komunikācijas prezentāciju izstrāde 15.10.2015.  3-05/746
(1-07/746)
 -  -  Māra Šetlere  9,13  06.11.2015.
Eksperta pakalpojums par preses konferences organizēšanu un vadīšanu 03.08.2015.  1-16/535
(1-07/535)
 -  -  SIA "Sabiedrības informēšanas centrs"  750  30.09.2015.
Eksperta konsultācijas par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa izstrādi atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam 18.06.2015.  3-05/432
(1-07/432)
 -  -  Artūrs Valujevs  8,76  31.07.2015.
Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas iepirkumu juriskonsulta pakalpojumi 09.02.2015.  3-05/108
(1-07/108)
 -  -  Džeina Gaile  8,90  24.02.2015.

* Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.
 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets

Līguma datums

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš
Par Fiskālās disciplīnas padomes datortīkla izbūvi (511.telpa) 23.12.2015.  1-16/1039
(1-07/1039)
 - 22.12.2015. SIA "edd.lv" 263,64 15.01.2016.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu  sākotnējā kosmētiskā remonta veikšana (511.telpa) 08.12.2015.

 1-16/974
(1-07/974)

 -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 

2 950

(246,03 iepirkuma
organizēšana)

15.01.2016.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu nomas līgums (atjaunots ar 511.telpu) 01.12.2015.  1-17/870
(1-07/870)
 -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

193,32 (mēnesī telpu noma trīs telpām)

03.11.2021.

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Eksperta konsultācijas makroekonomikas rādītāju prognozēšanā un izlaižu starpību novērtēšanā"
02.12.2015.  1-15/915
(1-06/915)