Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija, iepirkuma jurists) līgumi

Līguma priekšmets

Līguma datums

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR; bez PVN 
vai bruto stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu komunikācijas prezentāciju izstrāde  09.12.2014. 3-05/10
(10-2014)
 -  -  Māra Šetlere  8,56  31.12.2014.
Eksperta vērtējums par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjomu atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes likuma 28.pantā noteiktajam  03.11.2014. 1-16/7
(7-2014)
 -  -  SIA "RVJ"  8,56  31.12.2014.
Eksperta vērtējums par potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta atbilstību un eksperta vērtējums par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību Protokols-  lēmums
Nr.1-15/159
no
27.10.2014.
FDP2014/1  15.10.2014.  27.10.2014.  Iepirkums izbeigts bez rezultāta  - -
Fiskālās disciplīnas padomes tiesību aktu izstrāde  23.09.2014. 3-05/3
(3-2014)
 - -  Ilga Jermacāne  8,56  31.12.2014.

* Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.

 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma priekšmets

Līguma datums

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums Līgumcena
(EUR, bez PVN)
Līguma izpildes
termiņš
Par Fiskālās disciplīnas padomes datortīkla izbūvi (512. un 513.telpa)  06.11.2014. 1-16/8
(8-2014)
 -  02.11.2014. SIA "edd.lv" 370,25 12.11.2014.
Par Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapas izstrādi un uzturēšanu  24.10.2014. 3-05/6
(6-2014)
 -  12.10.2014. Uldis Zvirbulis 1 010,00 Mājaslapas izstrādei:
24.11.2014.
Uzturēšanai:
24.11.2016.
(ar automātisku pagarinājumu)
Sadarbības līgums  22.10.2014.  1-09/5
(5-2014)
 -  - Finanšu ministrija  -  -
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 telpu nomas līgums un sākotnējā kosmētiskā remonta veikšana (512. un 513.telpa)  14.10.2014.

1-17/4
(4-2014)

 -  - VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

3 346,38

(125,75 mēnesī telpu noma
divām telpām)

Nomai: 
03.11.2021.
Sākotnējam kosmētiskajam remontam:
15.12.2014.