Fiskālo risku darba grupa ir viena no divām galvenajām Fiskālās disciplīnas padomes darba grupām. Tās darbā piedalās Padomes locekļi - Ivars Golsts, Mārtiņš Āboliņš (vadītājs) un Andrejs Jakobsons.

Darba grupa izskata valdības fiskālo risku deklarāciju, kas pievienota gadskārtējā budžeta projektam un budžeta ietvara likuma projektam, kā arī vērtē plašākus fiskālas politikas jautājumus un Fiskālās disciplīnas likuma ievērošanu. Darba grupa vērtē arī fiskālā nodrošinājuma rezerves pietiekamību, ņemot vērā fiskālo risku iestāšanās varbūtību. 

Darba grupa var iesaistīt ekspertus, lai veiktu nepieciešamo analīzi, izvērtējot dažādus fiskālos riskus.

2023.gads

9. augusta sēdes protokols.

27. janvāra sēdes protokols.

2022.gads

22. decembra sēdes protokols.

18. augusta sēdes protokols.

2021.gads

20. augusta sēdes protokols.

30. jūnija sēdes protokols.

2020.gads

13.-17.augusta sēdes protokols.

2019.gads

2019.gada 20.augustā notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Finanšu Ministrijas, kas prezentēja deklarāciju un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Padomes locekļi norādīja uz nepieciešamību turpināt attīstīt deklarācijas struktūru, sevišķu uzmanību pievēršot potenciālo makro-ekonomisko šoku un finanšu sektora analīzei.

Tāpat FM pārstāvji izklāstīja EKS korekciju prognožu izmaiņas un atbildēja uz jautājumiem par fiskālo nosacījumu aprēķiniem

Darba grupa atzinīgi novērtēja valdības lēmumu veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi 0,1% apmērā no IKP 2020., 2021., un 2022. gados, kas atbilst deklarācijā apskatīto risku novērtējumam.

Sēdes protokols.

2018.gads
2018.gada 31.janvārī notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Finanšu ministrijas. Sēdes laikā tika diskutēts par izdevumu nosacījuma  aprēķiniem un publiskas privātās partneribas fiskālā riska novērtēšanā nepieciešamajiem uzlabojumiem. Darba grupā tika atzinīgi novērtēta Veselības ministrijas iesniegtā informācija par veselības aprūpes sistēmas reformas progresa atskaiti, vienlaikus saglabājot ari turpmāku deficīta atkāpes finansējuma izlietojuma monitoringu. Sēdē noritēja diskusijas arī par politisko partiju fiskālās atbildības aptauju. Sēdes protokols

2018.gada 9.maijā notika Fiskālās disciplīnas padomes Fiskālo risku darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra (jautājumā par valsts kapitālsabiedrību fiskālo risku), no Ekonomikas ministrijas un AS "Latvenergo" (jautājumā par obligātās iepirkumu komponentes fiskālo ietekmi) un no Finanšu ministrijas (jautājumā par "ievēro vai izskaidro principa" darbību praksē). Sēdes laikā tika saņemta informācija par risku vadības mehānismiem, kā arī turpināta diskusija arī par šo fiskālo risku kvantificēšanu fiskālo risku deklarācijā (šobrīd valsts kapitālsabiedrību fiskālais risks ir klasificēts pie kvalitatīvajiem fiskālajiem riskiem). Sēdes protokols.

2017.gads
2017. gada 31. janvāra sēdes protokols 
2017. gada 17. maija sēdes protokols.

2016.gads
2016. gada 1. februāra sēdes protokols.
2016. gada 11. maija sēdes protokols.

2015.gads
2015.gada 31.marta sēdes protokols. Iestāžu iesniegtās atbildes un to kopsavilkums.
2015.gada 26.augusta sēdes protokols.
2015.gada 11.novembra sēdes protokols.

2014.gads
2014.gada 7.oktobra sēdes protokols.
2014.gada 27.oktobra sēdes protokols.