2017. gada 18. decembrī Fiskālās disciplīnas padomes publicēja savu pirmo Fiskālās ilgtspējas ziņojumu.

Fiskālās ilgtspējas ziņojums 2017-2037 pieejams šeit.

Ziņojuma 1. pielikums: makroekonomikas attīstības scenāriji 2017.-2037. gadam (MS Excel tabulas) pieejams šeit.
Ziņojuma 2. pielikums: fiskālās politikas attīstības scenāriji 2017.-2037. gadam (MS Excel tabulas) pieejams šeit.

Fiskālās ilgtspējas ziņojuma kopsavilkuma prezentācijas video pieejams šeit.
Fiskālās ilgtspējas ziņojuma komentāru audio pieejams šeit.

Papildu informācija:

Lietuvas Fiskālās ilgtspējas ziņojums (2016) latviešu un angļu valodā. Tulkotājs: Baltic Translations