29.06.2018. Saruna par parādu festivālā Lampa

11.06.2018. Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo fiskālo iestāžu 4. tikšanās

06.06.2017. Diskusija par publiskā sektora ilgtspēju

30.03.2017. Diskusija sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā "Latvijas nodokļu politikas reformu stratēģija"

01.06.2016. Konfrence par fiskālo disciplīnu "Fiskālās disciplīnas likums: pirmie trīs gadi un nākotnes perspektīvas"